Kara za brak kasy fiskalnej? Poznaj wysokość grzywny!

Zakładasz własną działalność i pojawia się pełno obowiązków, o których musisz pamiętać. Jeśli dokonujesz sprzedaży i świadczysz usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz rolników ryczałtowych, to jesteś również objęty obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Istnieją oczywiście pewne wyjątki, jednak warto być dobrze poinformowanym zawczasu i zapoznać się z obowiązującymi przepisami, tak by nie zaskoczyła Cię kara za brak kasy fiskalnej w Twoim biznesie.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kto musi, a kto nie?

 

Upewnijmy się więc, czy do Twojej działalności niezbędna jest kasa fiskalna. Listę usług oraz sprzedaży, która nie jest objęta zwolnieniem z posiadania kasy fiskalnej znajdziesz tu: Obowiązek kasy fiskalnej. Kto zatem jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

  • Sprzedaż i świadczenie usług na wyłącznie na rzecz firm i organów administracji państwowej i samorządowej,
  • Gdy obrót nie przekracza 20 000 zł w roku podatkowym.

W przypadku przekroczenia limitu 20 000 zł w roku podatkowym, część przedsiębiorców ma jeszcze możliwość zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej pod warunkiem, że prowadzi działalność, o której mowa poniżej:

  • dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
  • usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca). Także przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi opłacone przelewem oraz prowadzący sprzedaż wysyłkową mogą zostać zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, aczkolwiek pod pewnymi warunkami.

Kara za brak kasy fiskalnej

 

W przypadku wykrycia braku kasy fiskalnej, organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Przepis ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych, które podlegają pod Kodeks karny skarbowy.

Co więcej, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, nieprowadzenie księgi (księgi należy rozumieć jako, m.in. urządzenia rejestrujące do których prowadzenia obliguje ustawa, szczególnie zapisy kasy fiskalnej)  lub niewydanie paragonu klientowi grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Stanie się tak, gdy brak kasy fiskalnej zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca określił, że ma się on odbyć nie rzadziej niż co 2 lata. ZOBACZ WIĘCEJ »
Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej – dlaczego ma decydującą rolę już na starcie? Nie ma w tym nic dziwnego, kiedy odkryjemy, że jednym z podstawowych obowiązków właściciela kasy fiskalnej są regularne przeglądy techniczne dokonywane przez autoryzowany serwis. Ich celem jest konserwacja urządzenia i wyeliminowanie ewentualnych usterek. ZOBACZ WIĘCEJ »
Likwidacja kasy fiskalnej . Co trzeba wiedzieć?

Likwidacja kasy fiskalnej . Co trzeba wiedzieć?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zamyka swoją działalność, musisz pamiętać o prawidłowym przebiegu procesu likwidacji kasy fiskalnej. Likwidacja kasy fiskalnej ma miejsce także wtedy, gdy następuje zapełnienie pamięci fiskalnej, awaria urządzenia czy zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej (zwanej także – kasą rejestrującą). Proces likwidacji to kilka czynności, które musisz wykonać i obowiązuje Cię do nich aktualne prawo. ZOBACZ WIĘCEJ »
Ile kosztuje realnie kasa fiskalna?

Ile kosztuje realnie kasa fiskalna?

Często podejmując decyzje zakupowe kierujemy się ceną produktu lub usługi. Zastanawiamy się jednocześnie, czy niska cena nie oznacza gorszej jakości produktu. A jak sprawa wygląda przy zakupie kasy fiskalnej? Od czego zależy cena kasy? Na jakie parametry ma wpływ cena? Czy warto kierować się kosztami przy wyborze urządzenia fiskalnego? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym odpowiadamy na powyższe pytania. ZOBACZ WIĘCEJ »
Dlaczego lubimy kasy fiskalne?

Dlaczego lubimy kasy fiskalne?

Na rynku fiskalnym pojawiają się nowe urządzenia, które integrują funkcje kasy fiskalnej, drukarki, z terminalem płatniczym w jednej obudowie.  Takie urządzenia znajdują swoje zastosowanie, jednak nie można zaprzeczyć, że to kasy fiskalne królują na rynku od 25 lat jako urządzenia sprawdzone i powszechnie znane. A nowe kasy online otwierają kolejny rozdział, oferując zmodyfikowane możliwości. Co przemawia za kasą fiskalną? ZOBACZ WIĘCEJ »

Kasy fiskalne w Radomiu
Kasy fiskalne ELZAB i POSNET. Oferujemy szeroki wybór kas fiskalnych: małych, mobilnych, średnich i systemowych. Także drukarki fiskalne i kasy online.