Nowa Matryca Stawek VAT

1 maja weszło w życie rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. regulujące zmianę matrycy stawek VAT na każdym urządzeniu fiskalnym

Przyporządkowanie stawki do odpowiedniej litery znaleźć można w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Rozporządzenie mówi o tym, aby podatnicy, prowadząc ewidencję przypisali oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości  23 %,

b) literze „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości  8 %,

c) literze „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5 %,

d) literze „D” –przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0 %,

e) literze „E” – przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” –przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Właściciele urządzeń fiskalnych mają czas na zmianę obecnej matrycy czas do 31 lipca 2019r.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Terminy fiskalizacji

Terminy fiskalizacji

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach... ZOBACZ WIĘCEJ »
Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Aktualne przepisy prawne dotyczące Kas Fiskalnych. ZOBACZ WIĘCEJ »
Zwrot za Kasę Fiskalną Online.

Zwrot za Kasę Fiskalną Online.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE, ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE, wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto. ZOBACZ WIĘCEJ »
Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online

Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online

W związku z wejściem w życie ustawy o kasach online, pojawił się obowiązek posiadania kas tego rodzaju dla wybranych branż. Posiadanie kasy online wiąże się z kilkoma obowiązkami – nieco innymi niż w przypadku kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Niedopełnienie obowiązków może skutkować konsekwencjami, dlatego warto je znać zanim zakupi się urządzenie online. ZOBACZ WIĘCEJ »
Kasy Online - co to takiego?

Kasy Online - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne,  a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika. ZOBACZ WIĘCEJ »

Kasy fiskalne w Radomiu
Kasy fiskalne ELZAB i POSNET. Oferujemy szeroki wybór kas fiskalnych: małych, mobilnych, średnich i systemowych. Także drukarki fiskalne i kasy online.