Pojęcia fiskalne

Słownik pojęć fiskalnych ma za zadanie przybliżyć terminologię funkcjonującą w branży fiskalnej. Specyficzne terminy napotkać można zarówno u producenta, sprzedawcy kasy jak i w Urzędzie Skarbowym czy podczas wizyty serwisanta. Nie daj się zaskoczyć! Bądź świadomy.
Kasa rejestrująca

Urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej, posiadająca moduł pamięci fiskalnej i posiadająca homologację.

   
Kasa fiskalna

Potoczna nazwa kasy rejestrującej.

   

Drukarka fiskalna

Rodzaj  kasy  rejestrującej.  Urządzenie podłączone   do   komputera   i   ściśle współpracujące z programem sprzedaży.

   

Kasa online

Kasa rejestrująca zapewniająca prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

   
Kasa rezerwowa

Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.

   

Homologacja

Oznacza, że dana kasa rejestrująca jest zgodna z przepisami narzuconymi przez Ministerstwo Finansów
i może być używana do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów oraz usług.

   

Przegląd techniczny kasy

Kasę fiskalną należy oddawać do przeglądu technicznego nie rzadziej niż co 2 lata. Użytkowanie kasy bez ważnego przeglądu technicznego grozi konsekwencjami w razie kontroli skarbowej.

   

Ulga za zakup kasy

Zgodnie z art. 111 us 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej
z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

   

PLU

Liczba towarów jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej

   

Elektroniczna kopia paragonu

Jest elektronicznym zapisem wystawionego paragonu, zapisanym na karcie SD/SDHC. Elektroniczna kopia zastępuje powoli standardową rolkę paragonową.

   

Pamięć fiskalna

Urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

   

Moduł fiskalny

Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu (po wciśnięciu klawisz ZATWIERDŹ).
Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.

   

Fiskalizacja (ufiskalnienie)

– w przypadku kas online – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji,
– w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną, zakończona wystawieniem raportu fiskalnego dobowego.

   

Książka kasy rejestrującej

Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się adnotacji dotyczących kasy, w szczególności napraw serwisowych i przeglądów okresowych. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

   

Numer ewidencyjny kasy

– w przypadku kas online – indywidualny i niepowtarzalny numer nadany kasie podczas fiskalizacji, zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, identyfikujący kasę w Centralnym Repozytorium Kas,
– w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – indywidualny i niepowtarzalny numer, który naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie, po zgłoszeniu fiskalizacji przez podatnika i podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis.

   

Numer fabryczny / seryjny

Numer indywidualny kasy nadawany przez producenta.

   

Numer unikatowy kasy

Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

   

Paragon fiskalny

Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

   

Paragon fiskalny anulowany

Dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy, potwierdzający niewykonanie rozpoczętej sprzedaży.

   

Paragon niefiskalny

Każdy paragon, który jest generowany przed fiskalizacją kasy jest paragonem niefiskalnym. Wydruki niefiskalne powstają m.in. podczas szkoleń i nauki obsługi kasy.

   

Raport fiskalny

Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu - najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

   

Plomba

Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

   

Czas rozpoczęcia naprawy

Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z "terminem naprawy", który regulują przepisy ogólne.

   

Oczywista omyłka rachunkowa

Za oczywistą pomyłkę uznaje się każdą omyłkę, która jest niezamierzona, bezsporna i wynika wyłącznie
z niedokładności sprzedawcy.

   

Program pracy kasy

Jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy.

   

Oprogramowanie sprzedażowe

Oprogramowanie komputerowe współpracujące z urządzeniami fiskalnymi pozwalające na zarządzenie sprzedażą, asortymentem, wykazem kontrahentów itp.

   
 

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca określił, że ma się on odbyć nie rzadziej niż co 2 lata. ZOBACZ WIĘCEJ »
Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej – dlaczego ma decydującą rolę już na starcie? Nie ma w tym nic dziwnego, kiedy odkryjemy, że jednym z podstawowych obowiązków właściciela kasy fiskalnej są regularne przeglądy techniczne dokonywane przez autoryzowany serwis. Ich celem jest konserwacja urządzenia i wyeliminowanie ewentualnych usterek. ZOBACZ WIĘCEJ »
Likwidacja kasy fiskalnej . Co trzeba wiedzieć?

Likwidacja kasy fiskalnej . Co trzeba wiedzieć?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zamyka swoją działalność, musisz pamiętać o prawidłowym przebiegu procesu likwidacji kasy fiskalnej. Likwidacja kasy fiskalnej ma miejsce także wtedy, gdy następuje zapełnienie pamięci fiskalnej, awaria urządzenia czy zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej (zwanej także – kasą rejestrującą). Proces likwidacji to kilka czynności, które musisz wykonać i obowiązuje Cię do nich aktualne prawo. ZOBACZ WIĘCEJ »
Ile kosztuje realnie kasa fiskalna?

Ile kosztuje realnie kasa fiskalna?

Często podejmując decyzje zakupowe kierujemy się ceną produktu lub usługi. Zastanawiamy się jednocześnie, czy niska cena nie oznacza gorszej jakości produktu. A jak sprawa wygląda przy zakupie kasy fiskalnej? Od czego zależy cena kasy? Na jakie parametry ma wpływ cena? Czy warto kierować się kosztami przy wyborze urządzenia fiskalnego? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym odpowiadamy na powyższe pytania. ZOBACZ WIĘCEJ »
Dlaczego lubimy kasy fiskalne?

Dlaczego lubimy kasy fiskalne?

Na rynku fiskalnym pojawiają się nowe urządzenia, które integrują funkcje kasy fiskalnej, drukarki, z terminalem płatniczym w jednej obudowie.  Takie urządzenia znajdują swoje zastosowanie, jednak nie można zaprzeczyć, że to kasy fiskalne królują na rynku od 25 lat jako urządzenia sprawdzone i powszechnie znane. A nowe kasy online otwierają kolejny rozdział, oferując zmodyfikowane możliwości. Co przemawia za kasą fiskalną? ZOBACZ WIĘCEJ »

Kasy fiskalne w Radomiu
Kasy fiskalne ELZAB i POSNET. Oferujemy szeroki wybór kas fiskalnych: małych, mobilnych, średnich i systemowych. Także drukarki fiskalne i kasy online.