Zwrot za Kasę Fiskalną Online.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE

  • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

  • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

  • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Jeśli decydujemy się na świadczenie usług lub dostawę towarów dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przy okazji nasz obrót z działalności przekroczy 20 tys. zł w danym roku podatkowym, to musimy ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach niektóre branże będą musiały stosować kasy fiskalne online.

 

Warunki otrzymania ulgi:

  • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

  • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

  • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

  • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Terminy fiskalizacji

Terminy fiskalizacji

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach... ZOBACZ WIĘCEJ »
Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Ustawy i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Aktualne przepisy prawne dotyczące Kas Fiskalnych. ZOBACZ WIĘCEJ »
Nowa Matryca Stawek VAT

Nowa Matryca Stawek VAT

1 maja weszło w życie rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. regulujące zmianę matrycy stawek VAT na każdym urządzeniu fiskalnym ZOBACZ WIĘCEJ »
Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online

Obowiązki właściciela kasy fiskalnej online

W związku z wejściem w życie ustawy o kasach online, pojawił się obowiązek posiadania kas tego rodzaju dla wybranych branż. Posiadanie kasy online wiąże się z kilkoma obowiązkami – nieco innymi niż w przypadku kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Niedopełnienie obowiązków może skutkować konsekwencjami, dlatego warto je znać zanim zakupi się urządzenie online. ZOBACZ WIĘCEJ »
Kasy Online - co to takiego?

Kasy Online - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne,  a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika. ZOBACZ WIĘCEJ »

Kasy fiskalne w Radomiu
Kasy fiskalne ELZAB i POSNET. Oferujemy szeroki wybór kas fiskalnych: małych, mobilnych, średnich i systemowych. Także drukarki fiskalne i kasy online.